Ústecký kulábr

Právě koukáš na 30. ročník (2023-2024)

2. liga - 30. ročník (2023-2024)

2. liga
Rozpis

1. kolo (18.10.2023)
Žigulíci-Hell Certos
Pažouti-Houbaři
Lvíčata-Školka
Fírofka-Rančeři"B"
Houby-Lydofka
Labský vítr-Hrnec-vidláci

2. kolo (25.10.2023)
Hell Certos-Hrnec-vidláci
Lydofka-Labský vítr
Rančeři"B"-Houby
Školka-Fírofka
Houbaři-Lvíčata
Žigulíci-Pažouti

3. kolo (01.11.2023)
Pažouti-Hell Certos
Lvíčata-Žigulíci
Fírofka-Houbaři
Houby-Školka
Labský vítr-Rančeři"B"
Hrnec-vidláci-Lydofka

4. kolo (08.11.2023)
Hell Certos-Lydofka
Rančeři"B"-Hrnec-vidláci
Školka-Labský vítr
Houbaři-Houby
Žigulíci-Fírofka
Pažouti-Lvíčata

5. kolo (15.11.2023)
Lvíčata-Hell Certos
Fírofka-Pažouti
Houby-Žigulíci
Labský vítr-Houbaři
Hrnec-vidláci-Školka
Lydofka-Rančeři"B"

6. kolo (22.11.2023)
Hell Certos-Rančeři"B"
Školka-Lydofka
Houbaři-Hrnec-vidláci
Žigulíci-Labský vítr
Pažouti-Houby
Lvíčata-Fírofka

7. kolo (29.11.2023)
Fírofka-Hell Certos
Houby-Lvíčata
Labský vítr-Pažouti
Hrnec-vidláci-Žigulíci
Lydofka-Houbaři
Rančeři"B"-Školka

8. kolo (06.12.2023)
Hell Certos-Školka
Houbaři-Rančeři"B"
Žigulíci-Lydofka
Pažouti-Hrnec-vidláci
Lvíčata-Labský vítr
Fírofka-Houby

9. kolo (13.12.2023)
Houby-Hell Certos
Labský vítr-Fírofka
Hrnec-vidláci-Lvíčata
Lydofka-Pažouti
Rančeři"B"-Žigulíci
Školka-Houbaři

10. kolo (20.12.2023)
Hell Certos-Houbaři
Žigulíci-Školka
Pažouti-Rančeři"B"
Lvíčata-Lydofka
Fírofka-Hrnec-vidláci
Houby-Labský vítr

11. kolo (10.01.2024)
Labský vítr-Hell Certos
Hrnec-vidláci-Houby
Lydofka-Fírofka
Rančeři"B"-Lvíčata
Školka-Pažouti
Houbaři-Žigulíci

12. kolo (17.01.2024)
Hell Certos-Žigulíci
Houbaři-Pažouti
Školka-Lvíčata
Rančeři"B"-Fírofka
Lydofka-Houby
Hrnec-vidláci-Labský vítr

13. kolo (24.01.2024)
Hrnec-vidláci-Hell Certos
Labský vítr-Lydofka
Houby-Rančeři"B"
Fírofka-Školka
Lvíčata-Houbaři
Pažouti-Žigulíci

14. kolo (31.01.2024)
Hell Certos-Pažouti
Žigulíci-Lvíčata
Houbaři-Fírofka
Školka-Houby
Rančeři"B"-Labský vítr
Lydofka-Hrnec-vidláci

15. kolo (07.02.2024)
Lydofka-Hell Certos
Hrnec-vidláci-Rančeři"B"
Labský vítr-Školka
Houby-Houbaři
Fírofka-Žigulíci
Lvíčata-Pažouti

16. kolo (14.02.2024)
Hell Certos-Lvíčata
Pažouti-Fírofka
Žigulíci-Houby
Houbaři-Labský vítr
Školka-Hrnec-vidláci
Rančeři"B"-Lydofka

17. kolo (21.02.2024)
Rančeři"B"-Hell Certos
Lydofka-Školka
Hrnec-vidláci-Houbaři
Labský vítr-Žigulíci
Houby-Pažouti
Fírofka-Lvíčata

18. kolo (28.02.2024)
Hell Certos-Fírofka
Lvíčata-Houby
Pažouti-Labský vítr
Žigulíci-Hrnec-vidláci
Houbaři-Lydofka
Školka-Rančeři"B"

19. kolo (06.03.2024)
Školka-Hell Certos
Rančeři"B"-Houbaři
Lydofka-Žigulíci
Hrnec-vidláci-Pažouti
Labský vítr-Lvíčata
Houby-Fírofka

20. kolo (13.03.2024)
Hell Certos-Houby
Fírofka-Labský vítr
Lvíčata-Hrnec-vidláci
Pažouti-Lydofka
Žigulíci-Rančeři"B"
Houbaři-Školka

21. kolo (20.03.2024)
Houbaři-Hell Certos
Školka-Žigulíci
Rančeři"B"-Pažouti
Lydofka-Lvíčata
Hrnec-vidláci-Fírofka
Labský vítr-Houby

22. kolo (03.04.2024)
Hell Certos-Labský vítr
Houby-Hrnec-vidláci
Fírofka-Lydofka
Lvíčata-Rančeři"B"
Pažouti-Školka
Žigulíci-Houbaři